Děti a mládež

Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje - Kladno, o.s.

osoby se zdravotním postižením včetně dětí a seniorů

Telefon:

E-mail: szdp-kladno@volny.cz

Web

Adresa:

 • Hřebečská 2680, Kladno
 • Ambulantní a terénní služba, která se týká poradenství a osobní asistence
 • Základní a odborné poradenství v oblasti sociálně právního minima
 • Osobní asistence umožňuje osobám se zdravotním postižením zůstat ve svém prostředí i když nezvládají péči o svou osobu
 • Poradenství je poskytováno zdarma
 • Osobní asistence za částečnou úhradu

Dětské centrum Kladno p. o.

Telefon: 312 267 401

E-mail: info@dckl.cz

Web

Adresa:

 • Brjanská 3079, Kladno
 • Cílem je včasná diagnostika dítěte, stanovení prognózy rozvoje dítěte, práce s dítětem popř. rodinou a navrácení dítěte do původního prostředí nebo umístění do náhradní rodinné péče
 • Poskytují dětem komplexní interdisciplinární péči, zejména zdravotní péči diagnostickou, léčebnou, preventivní, dispenzární, léčebně-rehabilitační, ošetřovatelskou, paliativní, psychologickou, poradenskou, konzultační
 • Poskytují zaopatření, kterým se rozumí uspokojování základních životních potřeb dítěte včetně ubytování, stravování, ošacení, výchovné činnosti, psychologické a jiné obdobné péče a pomoci
 • Můžeme též poskytnout ubytování ženám v průběhu těhotenství, je-li z důvodu nepříznivé životní situace ohroženo jejich zdraví

EDA cz, z. ú.

terénní služba pro rodiny s dětmi

Telefon: 735 160 286

E-mail: alena.cikankova@eda.cz

Web

Adresa:

 • Filipova 2013/1 148 00 Praha 4 - Chodov
 • Poskytují podporu, pomoc a provázení rodinám, ve kterých vyrůstá dítě se zrakovým nebo s kombinovaným postižením
 • Provádí posouzení zrakových funkcí a navrhují zrakovou stimulaci
 • Poskytují terenní služby přímo v rodinách
 • Pomáhají rozvíjet dovednosti dětí pomocí hry
 • Služby jsou poskytovány zdarma
 • Provozují Linku EDA Po - Pá     9:OO - 15:00 tel.: 800 40 50 60 e-mail: linka@eda.cz chat: Chat linky EDA 

Hlídačky.cz

zprostředkování kontaktů

Telefon: 608 924 646

E-mail: info@hlidacky.cz

Web

 • Jedná se o portál, kde můžete najít pomoc, záleží jen na vaší domluvě
 • Hlídání pro děti jakéhokoli věku
 • Přes den i v noci, záleží na domluvě a časových možnostech dané hlídačky

Pracovní doba informačního centra


Po - Pá     9:00 - 17:00     (informační centrum webu)

Každá "hlídačka" má na svém profilu uvedené časové možnosti, záleží na domluvě.

Raná péče Diakonie

Telefon: 235 518 392

E-mail: info@rana-pece.cz

Web

Adresa:

 • Pracoviště: Machatého 683/10, 152 00 Praha 5
  Kontaktní údaje: Vlachova 1502, 155 00 Praha 13 – Stodůlky
 • Rodiny s dítětem se speciálními potřebami od 0 do 7 let s mentálním/pohybovým/kombinovaným postižením s opožděním psychomotorického vývoje s poruchou autistického spektra
 • Činnosti, které podporují rozvoj dítěte
 • Informace a odborné poradenství
 • Pomoc při uplatňování zájmu rodiny
 • Podpůrný rozhovor

SONS

pomoc nevidomým nebo lidem s vážně poškozeným zrakem

Telefon: 733 211 658

E-mail: kladno-odbocka@sons.cz

Web

Adresa:

 • Hřebečská 2678, Kladno 2
 • Poskytují informace, rady, zácvik
 • Odstraňují bariéry, hledáme zaměstnání, cvičíme vodící psy
 • Provozují kluby, kde učí žít bez zraku
 • Nabízejí socioterapeutickou činnost ve svépomocných skupinách a aktivizačních klubech
 • Poskytují služby osobní asistence (průvodcovská a předčitatelská služba)

Tichý svět, o. p. s. pro Středočeský kraj

pomoc neslyšícím a sluchově postiženým

Telefon: 607 048 083

E-mail: kamila.rumlova.stc@appn.cz

Web

Adresa:

 • Váňova 3180, Kladno
 • ambulantní a terénní služba pro osoby se sluchovým a kombinovaným postižením od 16 let
 • sociální rehabilitace
 • odborné poradenství
 • Tichá linka online tlumočnické služby zde
 • sociální služby jsou poskytované zdarma pro občany ČR nebo osoby ovládající český jazyk, nebo český znakový jazyk