Stacionáře

Dobromysl z.ú.

pomoc pro lidi s hendikepem

Telefon: 775 660 966

E-mail: info@dobromysl.org

Web

Adresa:

 • Bezručova 928 (2. patro), Beroun
 • Denní stacionář
 • Osobní asistence
 • Sociálně terapeutické dílny
 • Odlehčovací služby

Provozní doba

Po-Pá     8:00 - 16:00

Druhý život

denní stacionář

Telefon:

E-mail: kolarova@drzi.cz

Web

Adresa:

 • T. G. Masaryka 225 272 01 Kladno
 • Bezbariérový stacionář vybavený přístroji pro rozcvičování, učení, i pro odpočinek, či rehabilitaci nebo oblíbené volnočasové aktivity
 • Nabízejí špičková zařízení pro rehabilitace (spolupráce s ČVUT)
 • Stacionář pro osoby se zíkaným poškozením mozku

Provozní doba

Po - Pá     8:00 - 16:00

Fontána - Středisko komplexní sociální péče o.p.s.

Telefon: 312 663 224

E-mail: libuse.homolkova@skspkladno.cz

Web

Adresa:

 • 5. května 249, Kladno
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Poskytnutí stravy
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání  osobních záležitostí 
 • Základní sociální poradenství 

Pracovní doba denního stacionáře

Po - Pá     7:00 - 15:30

GaRC domácí péče

zdravotní péče poskytovaná zdravotními sestrami s klinickou praxí

Telefon:

E-mail: info@garc.cz

Web

Adresa:

 • Fr. Kloze 37, Kladno
 • Lůžková péče
 • Rehabilitace

Úřední hodiny sociální pracovnice

Po     10:00 - 12:00     14:00 - 16:00

Út                                  14:00 - 15:30

St     10:00 - 12:00     14:00 - 16:30

Čt     10:00 - 12:00     14:00 - 15:30

Pá     10:00 - 12:00

Hospic sv. Štěpána, z.s.

péče o nemocné v závěru jejich života

Telefon:

E-mail: info@hospiclitomerice.cz

Web

Adresa:

 • Rybářské nám. 662/4, Litoměřice
 • Pomoc těm, kteří odchází i těm, kteří zůstávají, v jejich nelehké situaci
 • Garance, že nemocný nebude trpět nesnesitelnou bolestí a jinými tělesnými obtížemi
 • Za všech okolností bude zachovávána jejich lidská důstojnost a jedinečnost

Život 90

pomoc pro seniory a jejich příbuzné

Telefon:

E-mail: info@zivot90.cz

Web

Adresa:

 • Karoliny Světlé 18, Praha 1
 • Není stacionář pouze tísňová péče - 24hodinový dohled po celé České republice
 • Stiskem tlačítka, které u sebe uživatel stále nosí, se v případě nouze spojí s nonstop dispečinkem a ten kontaktuje potřebnou pomoc
 • Klient hradí 400–550 Kč měsíčně (skutečné měsíční náklady 1 560 Kč)

 • Služba pro osoby se zdravotním postižením, kteří zůstávají trvale doma, i pro ty, kteří jsou aktivní a chodí ven

 • Více informací zde

Informační recepce

Po - Pá    8:00 - 12:00     12:30 - 16:30