Prohlášení o přístupnosti

Městský úřad Buštěhrad se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky mapapomoci.mestobustehrad.cz.

Stav souladu

Webová stránka mapapomoci.mestobustehrad.cz je v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1.

Dokumenty ke stažení

Některé informace jsou na našich stránkách nabízeny v podobě dokumentů ke stažení, většinou ve formátech DOC, DOCX a PDF. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer a Acrobat Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

  • Toto prohlášení bylo vypracováno dne 31. 5. 2020.
  • Prohlášení bylo revidováno dne 31. 5. 2020.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte prosím na tyto kontakty:

Kontakt na správce obsahu

Sociální a zdravotní výbor Městského zastupitelstva Buštěhrad,
Revoluční 1
273 43 Buštěhrad

Telefon (pevná linka): 312 278 032

E-mail: szv@mestobustehrad.cz

Kontakt na webmastera

heranova@webmasterova.cz

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
pristupnost@mvcr.cz