Pomoc s péčí o seniora

Asociace péče o seniory, z. s.

Telefon: 778 766 215

E-mail: kancelar@apeos.cz

Web

Adresa:

 • Dolnokrčská 1966/54, Praha 4 - Krč
 • Pořádají školení pro neformální pečovatele (pokud chcete se svým blízkým zůstat doma a postarat se o něj sám)
 • Poskytují poradenství ohledně dostupné péče
 • Poskytují rady v oblasti příspěvků na péči, bydlení, mobilitu
 • Nabízejí rady, jak a kam se obrátit v případě péče o seniora, jak komunikovat s úřady
 • Sdružují organizace starající se o seniory

Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje - Kladno, o.s.

osoby se zdravotním postižením včetně dětí a seniorů

Telefon:

E-mail: szdp-kladno@volny.cz

Web

Adresa:

 • Hřebečská 2680, Kladno
 • Ambulantní a terénní služba, která se týká poradenství a osobní asistence
 • Základní a odborné poradenství v oblasti sociálně právního minima
 • Osobní asistence umožňuje osobám se zdravotním postižením zůstat ve svém prostředí i když nezvládají péči o svou osobu
 • Poradenství je poskytováno zdarma
 • Osobní asistence za částečnou úhradu

Domov Unhošť

poskytovatel sociálních služeb pro seniory od 65 let.

Telefon:

E-mail: info@ddunhost.cz

Web

Adresa:

 • Berounská 500, Unhošť
 • Ubytování (s tím související činnosti - stravování, úklid, praní, žehlení apod.)
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Aktivizační činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Zdravotní péče je zajištěna smluvním lékařem

DPS Buštěhrad

domov s pečovatelskou službou Buštěhrad

Telefon:

E-mail: info@dpsbustehrad.cz

Web

Adresa:

 • Revoluční 323/6, Buštěhrad
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • Půjčování zdravotních pomůcek

Pracovní doba

Po-Pá     6:00 - 18:00

So, Ne     6:00 - 15:30

Fontána - Středisko komplexní sociální péče o.p.s.

Telefon: 312 663 224

E-mail: libuse.homolkova@skspkladno.cz

Web

Adresa:

 • 5. května 249, Kladno
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Základní sociální poradenství

Pracovní doba denního stacionáře

Po - Pá     7:00 - 15:30

GaRC domácí péče

zdravotní péče poskytovaná zdravotními sestrami s klinickou praxí

Telefon:

E-mail: info@garc.cz

Web

Adresa:

 • Fr. Kloze 37, Kladno
 • Rehabilitační péče - kondiční cvičení, nácvik používání kompenzačních pomůcek
 • Ošetření a převazy
 • Podávání léků, aplikace injekcí, inzulínu
 • Odběry biologického materiálu a odvoz do jeho laboratoří
 • Měření krevního tlaku, tělesné teploty a pulzu
 • Ošetření stomií, permanentního močového katetru
 • Pronájem zdravotních pomůcek za úhradu

Úřední hodiny sociální pracovnice

Po     10:00 - 12:00     14:00 - 16:00

Út                                  14:00 - 15:30

St     10:00 - 12:00     14:00 - 16:30

Čt     10:00 - 12:00     14:00 - 15:30

Pá     10:00 - 12:00

Hlídačky.cz

zprostředkování kontaktů

Telefon: 608 924 646

E-mail: info@hlidacky.cz

Web

 • Jedná se o portál, kde můžete najít pomoc, záleží jen na vaší domluvě
 • Jednorázové úklidy i dlouhodobá spolupráce
 • Nákupy a pomoc pro seniory
 • Doprovod k lékaři, na úřad, do města
 • Společnost seniorům (čtení knížek, hraní her apod.)
 • Odborná asistence v domácnosti (pro osoby s Alzheimerovou chorobou, Parkinsonovou chorobou apod.) 
 • Hlídání mazlíčků (krmení, venčení apod.)

Pracovní doba informačního centra


Po - Pá     9:00 - 17:00     (informační centrum webu)

Každá "hlídačka" má na svém profilu uvedené časové možnosti, záleží na domluvě.

Hospic knížete Václava

domácí hospicová péče zaměřená na pomoc při péči o osoby v poslední fázi života

Telefon: + 420 725 905 295

E-mail: info@hkv-kl.cz

Web

Adresa:

 • Buštěhradská 77, Kladno - Dubí
 • Péče o klienty, kteří se ocitli v poslední fázi života, mohou zůstat doma ve svém prostředí a nezvládají samostatně péči o svou osobu
 • Pomoc se zvládnutím težké situace pečujícím rodinným příslušníkům

Hospic sv. Štěpána, z.s.

péče o nemocné v závěru jejich života

Telefon:

E-mail: info@hospiclitomerice.cz

Web

Adresa:

 • Rybářské nám. 662/4, Litoměřice
 • Pomoc těm, kteří odchází i těm, kteří zůstávají, v jejich nelehké situaci
 • Garance, že nemocný nebude trpět nesnesitelnou bolestí a jinými tělesnými obtížemi
 • Za všech okolností bude zachovávána jejich lidská důstojnost a jedinečnost

Linka seniorů

Telefon: 800 200 007

E-mail: linkasenioru@elpida.cz

Web

Adresa:

 • Na Strži 40, Praha 4
 • Bezplatná a anonymní telefonická krizová pomoc pro seniory, pečující o seniory
 • Nabízejí volajícím důvěrný prostor pro sdílení jejich pocitů, provázejí je náročnými životními situacemi, poskytují jim smysluplné kontakty na další služby a instituce
 • Můžete napsat i na e-mail: linkasenioru@elpida.cz (odpoví do tří pracovních dní)
 • Linku můžete kontaktovat i pomocí anonymního chatu: elinka.internetporadna.cz

Provozní doba

Po - Ne     8:00 - 20:00

Pedikúra Martina

Telefon: 732 542 146

 • Poskytuje základní pedikúru u vás doma

Prádelna Kladno

Telefon: 312 684 794

Web

Adresa:

 • Polská 2333, Kladno - Kročehlavy
 • Praní prádla
 • Mandlování a žehlení pro domácnosti a firmy
 • Čištění peří
 • Šití polštářů a prošívaných péřových dek
 • Svoz a rozvoz prádla

Otevírací doba

Po, St, Pá      6:00 - 15:00

Út, Čt     6:00 - 17:00

SONS

pomoc nevidomým nebo lidem s vážně poškozeným zrakem

Telefon: 733 211 658

E-mail: kladno-odbocka@sons.cz

Web

Adresa:

 • Hřebečská 2678, Kladno 2
 • Poskytují informace, rady, zácvik
 • Odstraňují bariéry, hledáme zaměstnání, cvičíme vodící psy
 • Provozují kluby, kde učí žít bez zraku
 • Nabízejí socioterapeutickou činnost ve svépomocných skupinách a aktivizačních klubech
 • Poskytují služby osobní asistence (průvodcovská a předčitatelská služba)

Tichý svět, o. p. s. pro Středočeský kraj

pomoc neslyšícím a sluchově postiženým

Telefon: 607 048 083

E-mail: kamila.rumlova.stc@appn.cz

Web

Adresa:

 • Váňova 3180, Kladno
 • ambulantní a terénní služba pro osoby se sluchovým a kombinovaným postižením od 16 let
 • sociální rehabilitace
 • odborné poradenství
 • tlumočnické služby
 • sociální služby jsou poskytované zdarma pro občany ČR nebo osoby ovládající český jazyk, nebo český znakový jazyk

Úklidový servis Cereas

Telefon: 737 241 897

E-mail: jiri.cermak@cereas.cz

Web

Adresa:

 • Smečno
 • Pravidelný úklid domácností
 • Mytí oken a výloh
 • Čištění koberců a čalounění
 • Čištění interiérů vozů

Včelka

pečovatelská služba a asistenční služba

Telefon: 601 151 306

E-mail: petrova@pecevcelka.cz

Web

Adresa:

 • Huťská 211, Kladno
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Pomoc při kontaktu s úřady
 • Zajištění dopravy k lékaři a na úřady
 • Prodej inkontinenčních pomůcek, kosmetiky
 • Půjčování a hrazení pomůcek pro polohování a podporu mobility

Zdravotnické potřeby - Oblastní nemocnice Kladno

prodej zdravotních pomůcek

Telefon: 312 606 191

E-mail: zdravotnicke.potreby@nemk.cz

Web

Adresa:

 • Vančurova 1548 pavilon E, Kladno
 • Nabízejí široký sortiment zdravotnických potřeb – pro diabetiky, stomiky, pro ženy po ablaci prsu, pomůcky při inkontinenci, pro sluchově postižené, potřeby pro kojící maminky, zdravotní obuv apod.
 • Pomůcky pro seniory k usnadnění běžných denních činností (nástavce na vany a WC, vozíky, chodítka, pomůcky při inkontinenci, stomické pomůcky, zdravotní obuv)
 • Výdej a prodej zdravotnických potřeb je možný jak na poukazy (smluvní vztah se všemi ZP), tak i prodejem za hotové / platební karty podle objednávky

Provozní  doba

Po - Pá     8:00 - 16:00

Život 90

pomoc pro seniory a jejich příbuzné

Telefon:

E-mail: info@zivot90.cz

Web

Adresa:

 • Karoliny Světlé 18, Praha 1

Tísňová péče

 • 24hodinový dohled po celé České republice

 • Stiskem tlačítka, které u sebe uživatel stále nosí, se v případě nouze spojí s nonstop dispečinkem a ten kontaktuje potřebnou pomoc
 • Klient hradí 400–550 Kč měsíčně (skutečné měsíční náklady 1 560 Kč)

 • Služba pro seniory, kteří zůstávají trvale doma, i pro ty, kteří jsou aktivní a chodí ven

 • Více informací zde

Právní a sociální poradenství

 • Bezplatné konzultace v právní poradně pro seniory

 • Neřeší konkrétní kauzy, jedná se jen o poradeství

 • Pomoc s orientací v dávkách sociálního systému, při hledání sociální služby

Informační recepce

Po - Pá    8:00 - 12:00     12:30 - 16:30