Návrat do společnosti

Centrum sociální podpory CPPP Kladno

resocializační a reintegrační pomoc

Telefon: 323 608 661

E-mail: cppp@cppp.cz

Web

Adresa:

 • Jos. Písaříka 1542, Kladno
 • Pomoc v daňové problematice, dluhové problematice a v dalších odvětvích společenského života
 • Při komunikaci s úřady nabízí osobní doprovod a pomoc s vyřízením potřebných věcí
 • Nabízejí komplexní reintegrační programy
 • Pro oběti trestných činů nabízejí terapeutické rozhovory

Úřední hodiny

Po     11:00 - 15:00
Pá     11:00 - 15:00

Mimo úřední hodiny pomáháme i klientům v terénu, ovšem až po předchozí telefonické dohodě.

Centrum sociálních služeb Praha

Resocializační a reintegrační programy

Telefon: 266 311 053

              606 265 016

              731 605 313

E-mail: zuzana.stancova@csspraha.cz

Web

Adresa: Sokolovská 95, Praha 8 - Karlín

 • Resocializační a reintegrační programy
 • Telefonický nebo písemný kontakt předem, konzultace po objednání
 • Bezplatné odborné poradenství - sociální práce
 • Psychosociální tréninkové aktivity - psychosociální trénink
 • Sociálně-pedagogické formy práce poradenství v oblasti sociálně právní psychoterapie

Pracovní doba

Po-Pá     7:30 - 16:00 (konzultace po objednání)

Člověk v tísni o. p. s.

humanitární organizace

 • Zabývají se sociální integrací, osvětou a vzděláváním ohledně problematiky chudoby a porušování lidských práv
 • Radí, případně pomáhá při potížích se vzděláváním, zadlužeností, porušováním vašich práv a začleněním do společnosti

Poskytují dluhové poradenství, sociální služby pro dospělé i rodiny s dětmi, vzdělávací a sociální služby pro děti a mládež.

Kotlaska

komunitní centrum a zahrada

Telefon: 770 148 280

E-mail: kotlaska@rubikoncentrum.cz

Web

Adresa:

 • Nad Kotlaskou I., Praha 8
 • Nabízejí rodinné poradenství pro klienty s trestní minulostí i pro jejich příbuzné a blízké
 • Pomoc, jak situaci zvládnout
 • Sociální a právní poradenství vč. pomoci při řešení zadluženosti, hledání práce
 • Sdílení starostí i radostí v rámci svépomocných skupin rodin a blízkých
 • Setkání s odborníky

Otevírací doba

Út     10:00 - 18:00

St     12:00 - 20:00

Čt     12:00 - 18:00

So     12:00 - 18:00

Lighthouse spolek

spolek pro lidi s vězeňskou problematikou

Telefon:

E-mail: info@lgh.cz

Web

Adresa:

 • Vinohradská 2396/184, Praha 3 - Vinohrady
 • Pomáhají všem, kteří přišli do styku s vězením i jejich blízkým
 • Veškeré služby poskytují zdrama
 • Nabízejí pomoc lidem ve výkonu trestu a po propuštění
 • Poskytují programy finančního poradenství a dluhové problematiky
 • Pomáhají při jednání s úřady, hledání zaměstnání a sociálně slabým

O base

internetová poradna pro vězněné a jejich příbuzné

Web

 • Webová stránka na které najdete mnoho užitečných rad v oblasti výkonu trestu

Poradna pro občanství / občanská a lidská práva, z. s.

Telefon:

E-mail: poradna@poradna-prava.cz

Web

Adresa:

 • U Kanálky 1559/5, Praha 2
  Wilsonova 599, Slaný
 • Pomáhají sestavit a sepsat profesní životopis a motivační dopis
 • Nabízejí pomoc s vyhledáním pracovní nabídky, při kontaktování pracovních nabídek (telefonicky/mailem)
 • Nabízejí nácvik pracovních pohovorů před jednáním na pracovišti, doprovody na výběrová řízení / pracoviště, pomoc s komunikací se zaměstnavateli
 • Poskytují pracovně-právní poradenství (ukončení PP, nemocenská, ušlá mzda, apod.) a řešení sporů se zaměstnavateli, posouzení/kontrola pracovní smlouvy či výpovědi z pracovního poměru

E-mail Slaný: ivana.carbochova@poradna-prava.cz

Úřední hodiny Pražské pobočky

St     10:00 - 17:00     (možnost přijít bez objednání, jiné časy nutné předem telefonicky objednat na recepci)

Probační a mediační služba

pomoc při řešení konfliktů spojených s trestnou činností

Telefon: 312 602 591

E-mail: esedlarikova@pms.justice.cz

Web

Adresa:

 • Nám. 17. listopadu 2840, Kladno
 • Začleňuje obviněného resp. pachatele do života společnosti bez dalšího porušování zákonů
 • Směřuje k obnovení respektu obviněného k právnímu stavu společnosti, jeho uplatnění a seberealizaci
 • Snaží se o zapojení poškozeného do „procesu“ vlastního odškodnění, o obnovení jeho pocitu bezpečí, integrity a důvěry ve spravedlnost

Rubikon centrum z. ú.

pomáhají řešit trestní minulost, najít zaměstnání

Telefon:  777 496 367

E-mail: kladno@rubikoncentrum.cz

Web

Adresa:

 • Cyrila Boudy 1444, Kladno
 • Motivace klienta a sociální stabilizace
 • Pomáhají klientům najít  a udržet si práci
 • Pomáhají řešit dluhy, komunikovat s úřady a věřiteli, učí hospodařit a vycházet s penězi
 • Učí je odpovědnosti vůči sobě, rodině i okolí
 • Probační program Rubikon pro dospělé pachatele, kteří žádají o podmíněné propuštění z vězení
 • Probační program Punkt rodina je určen pro mladistvé pachatele s vysokým rizikem opakování trestné činnosti, jedná se o skupinová i inviduální setkání s lektorem, některých se účastní také rodinní příslušníci
 • Brožura před a po výkonu trestu (PDF, 2377 kB)