Dospělí

Adiktologie Kladno

léčba závislostí

 • Ambulantní program pro dospělé (nízkoprahový program, motivační program, doléčovací programy, programy pro blízké)
 • Na prvním setkání se dozvíte, jaký program by byl pro vás nejvhodnější a domluvíte si možnosti léčby
 • Terapeutická komunita v Kladno - Dubí (léčba s poskytnutím ubytování a stravy za poplatek více zde)
 • Následná pobytová péče chráněné bydlení Kladno - Dubí (navazuje na terapeutickou komunitu více informací zde)

Možnost objednání na ambulantní péči

Po, Út, Pá     8:00 - 12:00

Bc. Romana Rosenbaumová: 312 292 332, 736 648 936naslednapece@zsi-kladno.cz

Anonymní alkoholici Kladno

Telefon:

E-mail: kladno@aamail.cz

Web

Adresa:

 • Víta Nejedlého 1503, Kladno
 • Pravidelné schůzky ve skupině lidí, kteří sdílí svoje zkušenosti s alkoholem a jak závislost na něm překonali
 • Můžete najít podporu a pochopení v každodenním životě
 • Pořádají akce a výlety pro své členy
 • Nejsou spřízněni s žádnou sektou, církví, politickou organizací ani s žádnou jinou institucí

Pravidelné schůzky

Čt   18:00     (Církev bratrská v Kladně, motlitebna - Víta Nejedlého 1503, Kladno)

Klinika adiktologie při Všeobecné fakultní nemocnici v Praze

léčba všech druhů závislostí

 • Zajišťuje ambulantní pomoc (včasnou diagnostiku, krátkodobou individuální terapii, zprostředkování vstupního psychiatrického vyšetření, doporučení a kontakty na další typy odvykací léčby apod.)
 • Nabízí substituční léčbu, středisko pro psychoterapii a rodinnou terapii, detoxifikační oddělení
 • Lůžkové oddělení pro muže a ženy
 • Ambulantní ženské skupiny každý čtvrtek 16:15 - 17:30
 • Motivační skupina pro pacienty po ústavním detoxu a pro pacienty adiktologické ambulance, toužící zbavit se své drogy se schází každou středu 17:00 - 18:30

 • Otevřená skupina pro rodinné příslušníky a osoby blízké, bez objednání probíhá každou středu 15:00 - 16:30

Možnosti objednání

Mužská lůžková péče

Po - Čt     10:00 - 11:00   13:00 - 14:00     telefon: 224 968 234

Ženská lůžková péče

 • osobně každý čtvrtek 16:00 na adrese Apolinářská 4, Praha 2 (v průchodu vpravo; v čekárně v přízemí vyčkat příchodu personálu)
 • telefonicky 224 968 223
 • mailem apolinar.zeny@vfn.cz

Provozní doba

Po - Pá     8:00 - 13:00     (příjmová kancelář)

Po - Pá     9:00 – 17:00     (dětská adiktologie - před návštěvou je třeba se objednat)

Linka důvěry Kladno

 • Linka je pro kohokoliv, kdo řeší nejaký problém, se kterým si sám neví rady
 • Linka je anonymní a pracují na ní vyškolení odborníci
 • Hovor je účtován jako hovorné za běžný telefonní tarif

Psychiatrická nemocnice Bohnice

léčba duševního zdraví a závislostí

Telefon:

E-mail: podatelna@bohnice.cz

Web

Adresa:

 • Bohnice Ústavní 91, Praha 8
 • Příjmové oddělení pro ženy (oddělení 8) - uzavřené detoxifikační oddělení, otevřené detoxifikační oddělení a režimové oddělení

 • Oddělení následné režimové péče pro ženy léčící se ze závislosti na návykových látkách (oddělení 7)

 • Koedukované oddělení duálních diagnoz oddělení pro muže i ženy léčící se s problematikou závislosti a dalším psychickým onemocněním (oddělení 16)

 • Příjmové akutní oddělení pro muže závislé na návykových látkách a s nelátkovými závislostmi (oddělení 31 I. patro)

 • Stabilizační a režimové oddělení pro muže závislé na návykových látkách a s nelátkovými závislostmi (oddělení 31 přízemí)

 • Oddělení následné péče s modulární léčbou pro muže závislé na návykových látkách a s nelátkovými závislostmi (oddělení 18)

 • Režimové oddělení následné péče pro muže závislé na návykových látkách a s nelátkovými závislostmi (oddělení 35)

Zařízení sociální intervence Kladno

Telefon: 312 292 311 (ředitelství)

E-mail: posta@zsi-kladno.cz

Web

Adresa:

 • Jana Palacha 1643, Kladno

Adiktologie Kladno

Telefon: 312 292 322 (ambulantní péče)

              736 648 936 (ambulantní péče)

              312 285 074 (kancelář terapeutické komunity)

              603 242 807 (chráněné bydlení)

E-mail: naslednapece@zsi-kladno.cz

Web

Adresa: Jana Palacha 1620 (1. patro), Kladno

 • Ambulantní program pro dospělé (nízkoprahový program, motivační program, doléčovací programy, programy pro blízké)
 • Na prvním setkání se dozvíte, jaký program by byl pro vás nejvhodnější a domluvíte si možnosti léčby
 • Terapeutická komunita v Kladno - Dubí (léčba s poskytnutím ubytování a stravy za poplatek více zde)
 • Následná pobytová péče chráněné bydlení Kladno - Dubí (navazuje na terapeutickou komunitu více informací zde)

Možnost objednání na ambulantní péči

Po, Út, Pá     8:00 - 12:00

Bc. Romana Rosenbaumová: 312 292 332, 736 648 936naslednapece@zsi-kladno.cz