Děti a mládež

Ada+

adiktologická ambulance pro děti a dorost

Telefon:

E-mail: terapie@zsi-kladno.cz

Web

Adresa:

 • Jana Palacha 1620 (2. patro), Kladno
 • Především pomoc pro závislé
 • Zajišťuje pravidelný poradenský kontakt s terapeuty jež poskytují sociálně terapeutické činnosti, poradenství v oblastech práva, psychologie a v oblasti vzdělávání, psychodiagnostickou činnost,  edukaci, psychoterapii individuální, párovou, manželskou, rodinnou a skupinovou, nácvik sociálních a komunikačních dovedností, řešení problematiky komunikace, pochopení motivace sociálního chování druhých osob, vzájemného pochopení, empatie, schopnosti akceptace sebe i druhých osob
 • Individuální přístup ke všem členům v rodině
 • Individuální konzultace záleží na domluvě
 • Preventivní skupina pro děti (10 - 13 let) - pátek 14:00 - 15:00 hod.
 • Pro rodiče Skupinová terapie - 1x měsíc
 • Skupinová terapie každý týden dvě skupiny pro klienty látkově závislé - momentálně není skupina naplněna nebo středa 15:00 - 16:30 hod. pro klienty s nelátkovou závislostí (např. gambling apod.) 

 • Rodinné terapie - 1x za měsíc dle domluvy

 • Seberozvojové aktivity - dle domluvy, min 1x za 2 měsíce

Přijímací den nových klientů

St     8:00 - 15:00     (i bez předchozího objednání)

Zájemci o program se mohou telefonicky, písemně či osobně domluvit i na jiný termín první návštěvy.

Clinterap, s.r.o.

psychiatrická ambulance Kladno - MUDr. Lucie Závěšická

Telefon: 601 304 482

E-mail: kladno@clinterap.cz

Web

Adresa:

 • K nemocnici 2814 (1. patro), Kladno
 • Ambulantní péče
 • Objednávat se můžete i bez doporučení vašeho praktického lékaře

Pracovní doba

Po-Pá     7:00 - 15:30

Dětské centrum Kladno p. o.

Telefon: 312 267 401

E-mail: info@dckl.cz

Web

Adresa:

 • Brjanská 3079, Kladno
 • Cílem je včasná diagnostika dítěte, stanovení prognózy rozvoje dítěte, práce s dítětem popř. rodinou a navrácení dítěte do původního prostředí nebo umístění do náhradní rodinné péče
 • Poskytují dětem komplexní interdisciplinární péči, zejména zdravotní péči diagnostickou, léčebnou, preventivní, dispenzární, léčebně-rehabilitační, ošetřovatelskou, paliativní, psychologickou, poradenskou, konzultační
 • Poskytují zaopatření, kterým se rozumí uspokojování základních životních potřeb dítěte včetně ubytování, stravování, ošacení, výchovné činnosti, psychologické a jiné obdobné péče a pomoci
 • Můžeme též poskytnout ubytování ženám v průběhu těhotenství, je-li z důvodu nepříznivé životní situace ohroženo jejich zdraví

Dětské krizové centrum

Telefon:

E-mail: problem@ditekrize.cz

Web

Adresa:

 • V Zápolí 1250/21, Praha 4 - Michle
 • Nabízejí pomoc jakémukoli dítěti v situaci, na kterou nechce být samo
 • Děti mohou využít nostop Linku důvěry +420 241 484 149, nebo zajít přímo do centra
 • Poskytují odbornou pomoc týraným, sexuálně zneužívaným či zanedbávaným dětem
 • Nabízejí krizovou pomoc, sociálně aktivizační služby, právní poradnu, zdravotnickou sekci

Provozní doba

Po     8:00 - 16:00

Út - Čt     8:00 - 18:00

Pá     8:00 - 14:00

Okamžitá krizová pomoc: Út - Čt     16:00 - 18:00    V Zápolí 1250/21, Praha 4 - Michle

EDA cz, z. ú.

terénní služba pro rodiny s dětmi

Telefon: 735 160 286

E-mail: alena.cikankova@eda.cz

Web

Adresa:

 • Filipova 2013/1 148 00 Praha 4 - Chodov
 • Linka EDA tel.: 800 40 50 60 e-mail: linka@eda.cz chat: Chat linky EDA
 • Po - Pá     9:OO - 15:00
 • Celorepubliková krizová linka a chat pro rodiny dětí po úrazu, po zjištění závažné diagnózy či ohrožením vývoje
 • Určena je pro rodiče, příbuzné, sourozence..

Linka důvěry Kladno

 • Linka je pro kohokoliv, kdo řeší nejaký problém, se kterým si sám neví rady
 • Linka je anonymní a pracují na ní vyškolení odborníci
 • Hovor je účtován jako hovorné za běžný telefonní tarif

Manželská a rodinná poradna

ZSI Kladno

Telefon:

E-mail: poradna@zsi-kladno.cz

Web

Adresa:

 • Jana Palacha 1643, Kladno
 • Přijít může dítě, které dosáhlo věku 16 let, mladší děti musí přijít s rodiči
 • Osobní, párové i rodinné terapie
 • Skupiny dle aktuálně nabízených
 • Na úvodní konzultaci (50-60 minut) je nutné se objednat osobně nebo telefonicky na konkrétní datum a čas trvá
 • Program dítě v centru zájmu (pro řešení rozvodových konfliktů)

Provozní doba

Po - Pá     8:00 - 15:00     (jiné časy dle předchozí dohody)

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje

Telefon:

E-mail: kladno@pppsk.cz

Web

Adresa:

 • Cyrila Boudy 2953, Kladno
 • Pomáhají řešit výchovné a výukové problémy dětí předškolního, školního a adolescentního věku
 • Zajišťují odborné psychologické a speciálně-pedagogické služby dětem, žákům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám, předškolním a školským zařízením, a to v otázkách osobnostního, sociálního, vzdělávacího a profesního vývoje dětí a mládeže
 • Poskytují diagnostickou, intervenční, reedukační, terapeutickou a psychokorektivní péči a poradenství zvláště dětem a mládeži s vývojovými a výchovnými problémy či výukovými obtížemi
 • Zajišťují psychologické poradenství při volbě vzdělávací a profesní dráhy, v náročných životních situacích a obdobích

Provozní doba

Po         7:00 - 17:00
Út, Čt    7:00 - 15:30
St          7:00 - 16:00
Pá         7:00 - 13:00

Psychiatrická ambulance - Oblastní nemocnice Kladno

Telefon: 312 606 392

E-mail: psychiatrie@nemocnicekladno.cz

Web

Adresa:

 • Vančurova 1548, Kladno
 • Poruchy nálad (př. deprese, mánie, bipolární porucha)
 • Úzkostné poruchy (př. panické stavy, fobie, generalizovaná úzkostná porucha)
 • Posttraumatické poruchy
 • Poruchy spánku
 • Somatoformní poruchy (psychické poruchy projevující se zejména v tělesné složce, bolesti atd.)
 • Péče o pacienty s poruchami paměti různého stupně

Pracovní doba

Po     9:30 - 15:00      MUDr. J. Ftáčnik (pro objednané)

Út     13:30 - 17:00      MUDr. P. Hellerová

Psychiatrická nemocnice Bohnice

léčba duševního zdraví a závislostí

Telefon:

E-mail: podatelna@bohnice.cz

Web

Adresa:

 • Bohnice Ústavní 91, Praha 8
 • Oddělení 28, pro pacienty ve věkovém rozmezí 7-18 let
 • Zaměřují se na diagnosticko-stabilizační pobyty, upřednostňují individuální přístup a soustředí se na spolupráci s celou rodinou
 • K prostorám dětského oddělení patří zahrada a hřiště
 • Základní škola je součástí dětského oddělení, studenti středních škol mají možnost před propuštěním docházet do své kmenové školy
 • Nabízejí o péči ve formě denního stacionáře (pokud stav pacienta nevyžaduje pobyt na lůžku), optimální doba pobytu je 6 -8 týdnů

Triangl

centrum pro rodinu

Telefon:

E-mail: monika.prajzlerova@csspraha.cz

Web

Adresa:

 • Chelčického 39/842, Praha 3 - Žižkov
 • Nabízejí individuální konzultace, terapii, terapeutické a rozvojové skupiny pro děti a dospívající
 • Řeší věci v oblastech vztahových obtíží (s kamarády, spolužáky, partner), problémů v komunikaci, emočních potíží, adaptačních potíží, konfliktů s rodiči, traumatických zážitků, problémového chování, potíží ve škole apod.
 • Služby jsou bezplatné, k návštěvě nepotřebujete doporučení, můžete vystupovat anonymně
 • Telefonické nebo osobní domluvení termínu před první návštěvou

Provozní hodiny pracoviště:

Po - Čt     8:00 - 17:00

Pá            8:00 - 14:00

triangl@csspraha.cz

Zařízení sociální intervence Kladno

Telefon: 312 292 311 (ředitelství)

E-mail: posta@zsi-kladno.cz

Web

Adresa:

 • Jana Palacha 1643, Kladno

Ada+

Telefon: 312 292 339

              606 770 175

E-mail: terapie@zsi-kladno.cz

Web

Adresa: Jana Palacha 1620 (2. patro), Kladno

 • Především pomoc pro závislé
 • Zajišťuje pravidelný poradenský kontakt s terapeuty jež poskytují sociálně terapeutické činnosti, poradenství v oblastech práva, psychologie a v oblasti vzdělávání, psychodiagnostickou činnost, edukaci, psychoterapii individuální, párovou, manželskou, rodinnou a skupinovou, nácvik sociálních a komunikačních dovedností, řešení problematiky komunikace, pochopení motivace sociálního chování druhých osob, vzájemného pochopení, empatie, schopnosti akceptace sebe i druhých osob
 • Individuální přístup ke všem členům v rodině
 • Individuální konzultace záleží na domluvě
 • Preventivní skupina pro děti (10 - 13 let) - pátek 14:00 - 15:00 hod.
 • Pro rodiče Skupinová terapie - 1x měsíc
 • Skupinová terapie každý týden dvě skupiny pro klienty látkově závislé - momentálně není skupina naplněna nebo středa 15:00 - 16:30 hod. pro klienty s nelátkovou závislostí (např. gambling apod.) 

 • Rodinné terapie - 1x za měsíc dle domluvy

 • Seberozvojové aktivity - dle domluvy, min 1x za 2 měsíce

Přijímací den nových klientů

St     8:00 - 15:00     (i bez předchozího objednání)

Zájemci o program se mohou telefonicky, písemně či osobně domluvit i na jiný termín první návštěvy.

Manželská a rodinná poradna

Telefon: 312 292 344

              720 104 096

E-mail: poradna@zsi-kladno.cz

Web

Adresa: Jana Palacha 1643, Kladno

 • Přijít může dítě, které dosáhlo věku 16 let, mladší děti musí přijít s rodiči
 • Osobní, párové i rodinné terapie
 • Skupiny dle aktuálně nabízených
 • Na úvodní konzultaci (50-60 minut) je nutné se objednat osobně nebo telefonicky na konkrétní datum a čas trvá
 • Program dítě v centru zájmu (pro řešení rozvodových konfliktů)

Provozní doba

Po - Pá     8:00 - 15:00     (jiné časy dle předchozí dohody)