Senioři

Clinterap, s.r.o.

psychiatrická ambulance Kladno - MUDr. Lucie Závěšická

Telefon: 601 304 482

E-mail: kladno@clinterap.cz

Web

Adresa:

 • K nemocnici 2814 (1. patro), Kladno
 • Ambulantní péče
 • Objednávat se můžete i bez doporučení vašeho praktického lékaře

Pracovní doba

Po-Pá     7:00 - 15:30

Linka důvěry Kladno

 • Linka je pro kohokoliv, kdo řeší nejaký problém, se kterým si sám neví rady
 • Linka je anonymní a pracují na ní vyškolení odborníci
 • Hovor je účtován jako hovorné za běžný telefonní tarif

Linka seniorů

Telefon: 800 200 007

E-mail: linkasenioru@elpida.cz

Web

Adresa:

 • Na Strži 40, Praha 4
 • Bezplatná a anonymní telefonická krizová pomoc pro seniory, pečující o seniory
 • Nabízejí volajícím důvěrný prostor pro sdílení jejich pocitů, provázejí je náročnými životními situacemi, poskytují jim smysluplné kontakty na další služby a instituce
 • Můžete napsat i na e-mail: linkasenioru@elpida.cz (odpoví do tří pracovních dní)
 • Linku můžete kontaktovat i pomocí anonymního chatu: elinka.internetporadna.cz

Provozní doba

Po - Ne     8:00 - 20:00

Psychiatrická ambulance - Oblastní nemocnice Kladno

Telefon: 312 606 392

E-mail: psychiatrie@nemocnicekladno.cz

Web

Adresa:

 • Vančurova 1548, Kladno
 • Poruchy nálad (př. deprese, mánie, bipolární porucha)
 • Úzkostné poruchy (př. panické stavy, fobie, generalizovaná úzkostná porucha)
 • Posttraumatické poruchy
 • Poruchy spánku
 • Somatoformní poruchy (psychické poruchy projevující se zejména v tělesné složce, bolesti atd.)
 • Péče o pacienty s poruchami paměti různého stupně

Pracovní doba

Po     9:30 - 15:00      MUDr. J. Ftáčnik (pro objednané)

Út     13:30 - 17:00      MUDr. P. Hellerová

Psychiatrická nemocnice Bohnice

léčba duševního zdraví a závislostí

Telefon:

E-mail: podatelna@bohnice.cz

Web

Adresa:

 • Bohnice Ústavní 91, Praha 8
 • Centrum krizové intervence funguje bez objednání. Můžete se buď obrátit na linku důvěry 284 016 666 nebo centrum navštívit osobně.
 • Zabývají se především léčbou psychických poruch, které vznikají ve stáří, po 65. roce života (demence, deliria, stařecké deprese)
 • Senioři, keří mají duševní onemocnění již z předchozích let života obvykle zůstavají v péči pro dospělé
 • Součástí léčby je i rehabilitační a resocializační péče, která seniorům umožní co nejplnější návrat k běžnému životu

Život 90

pomoc pro seniory a jejich příbuzné

Telefon:

E-mail: info@zivot90.cz

Web

Adresa:

 • Karoliny Světlé 18, Praha 1

Linka důvěry senior telefon

 • Bezplatná, anonymní a odborná linka důvěry, která funguje nonstop určená ro klienty starší 60 let a jejich pečující 800 157 157

 • Využít můžete i e-mail: seniortelefon@zivot90.cz (odpověď do dvou pracovních dnů)

Psychologická a mezigenerační poradna

 • Bezplatné psychologicko-sociální poradenství a podpůrnou psychoterapii při řešení naléhavých a neodkladných situací

 • Nabízí krizovou intervenci pro seniory a osoby pečující o seniory, systematické terapie a poradenství

 • Pá 9:00–12:00 (pouze na základě předchozího objednání, délka jednotlivé konzultace je 50 minut)

 • Objednání na telefonním čísle 222 333 555, nebo e-mailem poradna@zivot90.cz

 • Více informací zde

Chatová služba pro seniory a jejich pečující: www.zivot90.cz/chat

 • Pomoc v jakékoli tíživé situaci jako ztráta smyslu života, osamělost, mezilidské vztahy, krizové situace ohrožující život či zdraví, vyrovnání se se smrtí blízkého člověka apod.

 • Poskytuje rady a informace ohledně sociálně právních záležitostí, týrání a jiných problémů

Informační recepce

Po - Pá    8:00 - 12:00     12:30 - 16:30