Finanční pomoc pro seniory

Nevíte na jaké příspěvky od státu máte nárok? Kam a na koho se obrátit?

Rádi vám v tomto článku poradíme! Senioři mají nárok na příspěvky v oblasti bydlení, mobility. Pokud se o seniora staráte máte nárok na příspěvek na péči.

Příspěvek na mobilitu

Tento příspěvek slouží k pokrytí nákladů na dojíždění k lékaři. Jedná se o opakující se dávku. V roce 2020 činí 550 Kč a žádá se o ni na Úřadě práce. Většinou se tato dávka vyřizuje s příspěvkem na péči. Doplňkem k tomuto příspěvku je karta ZTP (Zdravotně tělesně postižený), která umožňuje parkovat na vyhrazených místech pro invalidy.

Příspěvek na bydlení

O tento příspěvek můžete požádat pokud příjem domácnosti je nižší než životní minimum. Žádá se něj na Úřadu práce podle zákona o státní sociální podpoře (§24-28). Žádost se podává 1x ročně a je nutné dokládat každé čtvrtletí náklady na bydlení a příjmy rodiny za předcházející kalendářní čtvrtletí. Nárok lze uplatnit i na 3 měsíce zpětně. K vyřízení na úřadě budete potřebovat občanský průkaz všech členů domácnosti (pro osoby do 15 let stačí rodný list), doklad o výši příjmu u každé osoby, doklad o výši nákladů na bydlení a další. Stáhněte si potřebné informace a formuláře od ministerstva práce a sociálních věcí.

Příspěvek na péči

Příspěvek slouží k zajištění pomoci osobám, které jsou z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu závislé na pomoci jiné fyzické osoby. Tyto osoby si nejsou schopné svépomocí zajistit základní životní potřeby a potřebují péči další osoby. Výše příspěvku je závislá na stupni tělesného hendikepu, jedná se o měsíční dávku a vyřizuje se na Úřadu práce. Žádá o ni osoba, která péči potřebuje, nikoli pečující osoba (tzn. podpis na formuláři musí být závislé osoby, na úřad ji může doručit kdokoli). K žádosti budete dále potřebovat průkaz totožnosti, oznámení o poskytovateli pomoci a pokud osoba pobývá v nemocnici déle než 60 dní Potvrzení o hospitalizaci 60+.

Výše příspěvku za kalendářní měsíc:

880 Kč I. stupeň (lehká závislost) nezvládání 3-4 ZŽP
4400 Kč II. stupeň (středně těžká závislost) nezvládání 5-6 ZŽP
12 800 Kč III. stupeň (těžká závislost) nezvládání 7-8 ZŽP
19 200 Kč IV. stupeň (úplná závislost) nezvládání 9-10 ZŽP

Při posuzování stupně závislosti osoby se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní potřeby (ZŽP):

  1. mobilita
  2. orientace
  3. komunikace
  4. stravování
  5. oblékání a obouvání
  6. tělesná hygiena
  7. výkon fyziologické potřeby
  8. péče o zdraví
  9. osobní aktivity
  10. péče o domácnost

Dokumenty Ministerstva práce a sociálních věcí


Datum publikování: 7.9.2020

Autor článku: Eliška Peslová