Finanční pomoc v důsledku koronakrize

Tíží vás aktuální situace. Musíte zůstat s dítětem doma? Přišli jste o práci? Chybí vám finance v důsledku koronaviru? V tomto článku vám přiblížíme několik možností, jak tyto a další situace řešit.

Problém s bydlením

Příspěvek na bydlení

Nárok na tento příspěvek má vlastník nebo nájemce bytu, pokud jeho náklady na bydlení přesahují 30 % rozhodného (čistého) příjmu rodiny a zároveň nesmí těchto 30 % být vyšší než částka průměrných celkových nákladů na bydlení podle velikosti obce a počtu domácnosti. Žádá se něj na Úřadu práce podle zákona o státní sociální podpoře (§24-28). Žádost se podává 1x ročně a je nutné dokládat každé čtvrtletí náklady na bydlení a příjmy rodiny za předcházející kalendářní čtvrtletí. Nárok lze uplatnit i na 3 měsíce zpětně. K vyřízení na úřadě budete potřebovat občanský průkaz všech členů domácnosti (pro osoby do 15 let stačí rodný list), doklad o výši příjmu u každé osoby, doklad o výši nákladů na bydlení a další. Stáhněte si potřebné formuláře od ministerstva práce a sociálních věcí nebo vyplňte formulář online přímo tam. Pro větší orientaci pro koho příspěvek je a pro další informace o příspěvku na bydlení se podívejte na stránky úřadu práce.

Doplatek na bydlení

O tento příspěvěk zažádejte v případě, že již pobíráte příspěvek na bydlení a s financi stále nevycházíte. Stanovuje se tak, aby po zaplacení nákladů na bydlení zbyla nějaká částka na živobytí. Další informace o poskytování dopaltku na bydlení najdete na stránkách úřadu práce. Tam najdete i formuláře k vyplnění žádosti doplatku na bydlení a další nutné kroky.

Příspěvek na živobytí

Tento příspěvek spadá do systému pomoci v hmotné nouzi. Žádat o něj může osoba, která má nižší příjmy než je částka živobytí. Přiměřené náklady na bydlení musí být odůvodněné, maximálně do výše 30 % příjmu osoby. Od těchto částek se také vypočítává její výše. Příspěvek je určen na zajištění základních životních podmínek například ošacení, hygienické pomůcky apod. Další informace o příspěvku na bydlení si můžete přečíst na stránkách úřadu práce. Tam také najdete vzory formulářů a můžete online vyplnit žádost o příspěvek na živobytí.

Finanční pomoc

Pro OSVČ

Kompenzační bonus pro OSVČ, společníky firme a dohodáře

Tento bonus se vyplácí od 5. října do konce nouzového stavu a činí 500 Kč denně. Vyplácí se lidem, kterým byla činnost bezprostředně zakázána či omezena protiepodemickými opatřeními v rámci aktuálně trvajícího nouzového stavu. Bonus nelze kombinovat s dalšími podporami. Za první období lze žádat do 5. ledna 2021 a za druhé do 22. ledna 2021. Žádost se podává na příslušném finančním úřadě a je možné ji podat elektronicky prostřednictvím aplikace finanční správy, e-mailem, datovou schránkou, poštou nebo osobně v podatelnách. Všechny informace o podmínkách kompenzačního bonusu najdete na stránkách finanční správy pod odkazem Kompenzační bonus (podzim 2020)

Ošetřovné OSVČ

Pokud se OSVČ stará o dítě a nepobírá kompenzační bonus může zažádat o ošetřovné na děti. Ošetřovné se vyplácí na děti do 10 let a její výše činí 400 Kč za den. Žádosti lze podat do 9. prosince 2020 a podává se na ministersvo průmyslu a obchodu. Žádost o dotaci za říjen 2020 můžete podat přes formulář na internetu, najdete tam i více informací.

MOP - mimořádná okamžitá pomoc

Tuto pomoc mohou využít lidé, kteří se prokazatelně ocitnou ve finanční nouzi a potřebují jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci.  Jedná se o pomoc v nouzi na úhradu nezbytně nutných nákladů na živobytí jako například jídlo, nájem, ošacení, hygienické potřeby apod. Žádost lze vyplnit online přes formulář mimořádné okamžité pomoci na stránkách úřadu práce nebo poslat e-mailem, přes poštu nebo ji můžete vyplnit osobně na pobočce úřadu práce. V případě nejasností je k dispozici bezplatná telefonní linka , kde vám poradí s vyplněním formuláře a zodpoví vaše dotazy. Linka je k dispozici po, st 8:00 - 17:00, út, čt 8:00 - 15:00 a v pá 8:00 - 13:00. Žádost se týká i rodičů, kteří zůstali s dětmi do 10 let na tzv. ošetřovném. Podávejte ji ihned daný měsíc. Na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí najdete seznam nejčastějších otázek k MOP.

Příspěvek na dítě

Příspěvek na dítě lze využít v případě že máte nízký příjem a jste/máte nezaopatřené dítě. Tento příspěvek je poskytován nezaopatřenému dítěti, jestliže čistý příjem rodiny je nižší než 2,7 násobek životního minima. Pokud jsou rodiče dítěte rozvedeni, posuzuje se dítě s rodičem, u kterého žije. Žádost se podává jednou a následně se každý čtvrtrok dokládají čisté příjmy rodiny za předchozí 3 měsíce. Nárok lze uplatnit i na 3 měsíce zpětně. Na webu úřadu práce najdete další informace o příspěvku na dítě. Zároveň na stránkách úřadu práce naleznete i online formulář a pokyny pro vyplnění žádosti příspěvku na dítě.

V případě, že si nejste stále jisti na jaký příspěvek máte nárok můžete využít online sociálního poradce na webu úřadu práce.


Datum publikování: 17.11.2020

Autor článku: Eliška Peslová