Děti a mládež

Ada+

adiktologická ambulance pro děti a dorost

Telefon:

E-mail: terapie@zsi-kladno.cz

Web

Adresa:

 • Jana Palacha 1620 (2. patro), Kladno
 • Individuální přístup ke všem členům v rodině
 • Individuální konzultace záleží na domluvě
 • Preventivní skupina pro děti (10 - 13 let) - pátek 14:00 - 15:00 hod.
 • Pro rodiče skupinové terapie - 1x měsíc
 • Skupinová terapie, každý týden dvě skupiny pro klienty látkově závislé - momentálně není skupina naplněna nebo středa 15:00 - 16:30 hod. pro klienty s nelátkovou závislostí (např. gambling apod.) 

 • Rodinné terapie - 1x za měsíc dle domluvy

 • Seberozvojové aktivity - dle domluvy, min. 1x za 2 měsíce

Přijímací den nových klientů

St     8:00 - 15:00     (i bez předchozího objednání)

Zájemci o program se mohou telefonicky, písemně či osobně domluvit i na jiný termín první návštěvy.

Klinika adiktologie při Všeobecné fakultní nemocnici v Praze

léčba všech druhů závislostí

 • Ambulance pro děti a mladistvé, kteří mají problémy s návykovými látkami, případně problémy v oblasti tzv. nelátkových závislostí (gambling, počítače atd.)

 • Poskytují konzultační a poradenský servis, testování na přítomnost návykových látek, krátké intervence a preventivní péče

 • Zajišťují komplexní diagnostiku a case management: komplexní diagnostické zhodnocení vývoje a závažnosti stavu pacienta (psychiatrická, klinicko-psychologická a adiktologická diagnostika) a následná individuální případová práce (vytvoření terapeutického plánu na základě individuálních potřeb a spolupráce s návaznými specializovanými institucemi)

 • Ambulantní adiktologická péče: individuální a skupinová práce zahrnující všechny základní ambulantní intervence s dominancí v psychoterapeutických, farmakoterapeutických a socioterapeutických postupech

 • Socioterapie, tréninkové a nácvikové programy: zahrnuje širokou škálu terapeutických a podpůrných aktivit, zejména skupinovou práci, zážitkové a zátěžové programy, volnočasové aktivity atd.

 • Pomoc blízkým osobám: základní poradenství, možnost zajištění souběžné rodinné terapie a podpůrných aktivit pro rodinné příslušníky

Provozní doba

Po - Pá     8:00 - 13:00     (příjmová kancelář)

Po - Pá     9:00 – 17:00     (dětská adiktologie - před návštěvou je třeba se objednat)

Linka důvěry Kladno

 • Linka je pro kohokoliv, kdo řeší nejaký problém, se kterým si sám neví rady
 • Linka je anonymní a pracují na ní vyškolení odborníci
 • Hovor je účtován jako hovorné za běžný telefonní tarif

Zařízení sociální intervence Kladno

Telefon: 312 292 311 (ředitelství)

E-mail: posta@zsi-kladno.cz

Web

Adresa:

 • Jana Palacha 1643, Kladno

Ada+

Telefon: 312 292 339

               606 770 175

E-mail: terapie@zsi-kladno.cz

Web

Adresa: Jana Palacha 1620 (2. patro), Kladno

 • Individuální přístup ke všem členům v rodině
 • Individuální konzultace záleží na domluvě
 • Preventivní skupina pro děti (10 - 13 let) - pátek 14:00 - 15:00 hod.
 • Pro rodiče skupinové terapie - 1x měsíc
 • Skupinová terapie, každý týden dvě skupiny pro klienty látkově závislé - momentálně není skupina naplněna nebo středa 15:00 - 16:30 hod. pro klienty s nelátkovou závislostí (např. gambling apod.) 

 • Rodinné terapie - 1x za měsíc dle domluvy

 • Seberozvojové aktivity - dle domluvy, min. 1x za 2 měsíce

Přijímací den nových klientů

St     8:00 - 15:00     (i bez předchozího objednání)

Zájemci o program se mohou telefonicky, písemně či osobně domluvit i na jiný termín první návštěvy.